Jismoniy shaxslarni va yuridik shaxslarning vakillarini qabul qilish